Kamers met Aandacht is op zoek naar meer verhuurders

Wil Verbiezen uit Zeist verhuurt sinds ruim een jaar een ruimte als Kamer met Aandacht aan een 22-jarige man die niet helemaal zelfstandig kan wonen. Hij ziet er alleen maar voordelen van. 

'De stap is groot en met het ontbreken van een sociaal vangnet worden vragen of drempels voor hen dan al snel veel grotere problemen' vertelt Bianca van der Neut. Zij heeft 'Kamers met Aandacht' opgericht in 2019, om dak- en thuisloosheid onder jongeren tegen te gaan.

Van der Neut werkt in de zorg en zag het vaak misgaan met jongeren tussen de 18 en 23 jaar die op zichzelf gingen wonen. Daarom helpt Kamers met Aandacht juist die groep, op weg naar zelfstandigheid.

Lees het artikel op De Nieuwsbode.nl

Door: Agnes Corbeij /De Nieuwsbode.