Kabinet trekt extra geld uit voor bibliotheken

Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor de bibliotheken. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) laat in haar brief aan de kamer op 4 november weten dat het nodig is om de bibliotheken op korte termijn kwantitatief en kwalitatief te repareren en te versterken. Het kabinet wil elke gemeente verplichten om vanaf 2025 een volwaardige bibliotheek te hebben. Dat heeft staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media aan de Tweede Kamer laten weten.

Toegankelijk voor de klant

Met de extra gelden kan de bibliotheek haar service op een toegankelijke manier blijven aanbieden. Ook bij mensen die de bibliotheek nu nog moeilijker kunnen bereiken of nog niet goed weten wat de bibliotheek voor ze kan doen. Hoe de gelden over de gemeenten verdeeld worden is nu nog niet helder. Zodra hier meer over bekend is kan KunstenHuis Idea plannen uitwerken om het geld zo goed mogelijk in te zetten.

Mensen komen samen bij KunstenHuis Idea

De afgelopen twee jaar werd duidelijk zichtbaar dat mensen behoefte hebben aan een plek om zich te ontwikkelen. Veel jongeren zochten de bibliotheek in coronatijd op om te studeren, omdat er thuis geen plek was. Of het was er heel onrustig. Mensen ontdekten de bibliotheek als fijne plek om te studeren, te werken en te verblijven. Ze komen nog steeds. Tegelijkertijd maken vrijwilligers in de bibliotheek mensen wegwijs met de computer en lopen taalcursisten binnen voor hun les. De samenleving komt duidelijk samen in de bibliotheken van KunstenHuis Idea. Het is zichtbaar dat er behoefte in de samenleving is, om dit te doen en te versterken.

De bibliotheek van KunstenHuis Idea

De afgelopen jaren hebben de bibliotheken in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het is de plek in de gemeenten waar mensen terecht kunnen die de taal willen leren, vragen hebben over de digitale overheid en het gebruik van digitale apparaten of graag een mooi boek lezen en waar kinderen op een toegankelijke manier kennis maken met het plezier van lezen. Door de fusie van het afgelopen jaar biedt KunstenHuis Idea meer projecten waarin kunst en leesbevordering samengaan, waardoor kinderen gemakkelijker leren lezen. Om dit in stand te houden, voor iedereen bereikbaar te zijn en de kwaliteit te versterken is deze bijdrage erg welkom.

Herstellen en repareren

Staatssecretaris Uslu stelt dat de bibliotheken al lange tijd geen aandacht kregen. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op de bibliotheken. De gemeenten hebben steeds meer bibliotheken gesloten en zo is er voor veel Nederlanders een grotere afstand tot de bibliotheek ontstaan. Het vierde kabinet Rutte heeft in het regeerakkoord al afgesproken om te streven naar een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in elke gemeente. Uslu komt nu met uitwerking van dit kabinetsplan. Vanaf volgend jaar krijgen bibliotheken meer geld. In 2023 is er 29,7 miljoen euro extra beschikbaar. Dit bedrag loopt in twee jaar op tot een structureel bedrag van 58,7 miljoen per jaar vanaf 2025. Uslu“We gaan herstellen, repareren en gaten dichten."

Zorgplicht en leesbevordering

Om de bibliotheekvoorziening in stand te houden, stelt staatssecretaris Uslu een wettelijke zorgplicht in voor provincies en gemeenten. Gemeenten hebben nu alleen nog een ‘bevorderingstaak’. De gemeenten krijgen van staatssecretaris Uslu twee jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Vanaf 2025, op het moment dat gemeenten structureel extra geld voor de bibliotheken ontvangen, gaat deze zorgplicht in. Daarnaast investeert de staatssecretaris structureel in leesbevordering en leesmotivatie en initiatieven die bijdragen aan een inspirerend en motiverend leesklimaat, op school en daarbuiten.

Een plek voor ontwikkeling

De bibliotheek is een plek waar als kind werelden voor je open gaan, waar kennis, verhalen en andere perspectieven voor iedereen binnen handbereik zijn. De openbare bibliotheek is een inspirerende plek voor mensen in elke levensfase. Mensen komen er om boeken te lenen, een taalcursus Nederlands, Italiaans of Engels te volgen, te leren omgaan met de DigiD, voor een voorleesmiddag met andere jonge ouders, om huiswerk te maken, om te ontdekken hoe een 3D-printer werkt of om de krant te lezen met een kop koffie.

Voor iedereen

Het is de plek voor alle inwoners, waar leeftijd, inkomen, opleiding of sociale klasse geen verschil maakt. Dat is belangrijk in een samenleving waarin we willen zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, zich kan blijven ontwikkelen en waar mensen uit alle lagen elkaar blijven ontmoeten. De bibliotheek is een huiskamer van de stad, de wijk of het dorp.