Inspectie beoordeelt SO Noorderlicht en VSO Heuvelrug College met GOED!

De Inspectie van Onderwijs heeft twee scholen van Stichting Verderwijs, SO Noorderlicht en VSO Heuvelrug College, de waardering 'Goed' gegeven. De inspectie ziet dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Met een duidelijke visie, waar veel mogelijkheden worden gecreëerd voor de leerlingen wordt er bewust en doelmatig gewerkt.

Naast het bieden van kwalitatief goed onderwijs gaat Stichting Verderwijs nog een stap verder. Samen met onder andere gemeenten, de samenwerkingsverbanden, Centrum Jeugd en Gezin, zorgaanbieder Youké en een eigen stagebureau hebben de scholen een breed onderwijsaanbod ontwikkeld. Leerlingen krijgen alle kansen die passen binnen hun mogelijkheden, om in de samenleving en later op de arbeidsmarkt succesvol te kunnen participeren. Bewegend leren heeft een prominente plek op de scholen.

De bestuurder van Stichting Verderwijs, Renata van Dijk is erg trots op de waardering: "Het komt in de regio niet vaak voor dat een SO of VSO school deze waardering krijgt. Onze leerlingen raken door bewegend leren betrokken, leren met plezier, kunnen hun energie kwijt en het stimuleert het leren als het leren niet vanzelf gaat. Met deze ambities stijgen we boven de basiskwaliteit uit die door Inspectie van Onderwijs is vastgesteld. We zijn hier ongelooflijk trots op."