Informatiebijeenkomst Zeist over vierde aanvliegroute naar Schiphol

Er is veel weerstand tegen de vierde aanvliegroute naar Schiphol die er dreigt te komen over de provincies Utrecht en Gelderland. Het is goed mogelijk dat deze route over Zeist gaat lopen, met alle overlast die daarmee gepaard gaat. Op 22 mei is er dan ook een informatiebijeenkomst over de aanvliegroute in het gemeentehuis van Zeist. 

De vierde aanvliegroute is onderdeel van de luchtruimherziening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die binnen enkele jaren wordt ingevoerd. Over de nieuwe route komen 20 procent van alle dalende vluchten naar Schiphol. Dit zijn vooralsnog 120 vliegtuigen per dag, in aanvulling op de stijgende vliegtuigen die nu al over deze route vliegen. De dalende vliegtuigen komen echter een stuk lager, namelijk onder de 2100 meter.

Geen draagvlak voor route

De Kerngroep Stop4deroute, bestaande uit bezorgde inwoners. Deze kerngroep informeert mensen, iets waarvan de kerngroep vindt dat het ministerie in te kort schiet ,,Inmiddels hebben 12 gemeenten moties aangenomen om gezamenlijk op te trekken en uit te dragen dat zij tegen de komst van de route zijn. Er is geen draagvlak voor de route," zegt Femke van Brussel-Visser van de kerngroep. ,,Het ministerie wil de vierde route invoeren zonder inspraak. Maar zonder draagvlak zou dat niet moeten kunnen."

Volgens de leden van de kerngroep is het duidelijk dat de vierde aanvliegroute er komt om het vliegverkeer te laten groeien. ,,Het ministerie haalt verschillende argumenten aan waarom deze route er zou moeten komen. Veel daarvan kloppen niet," zegt Van Brussel-Visser. ,,Zo zou volgens het ministerie het directer aanvliegen leiden tot minder brandstofverbruik met als gevolg een CO2-reductie van 7 procent. Deze cijfers zijn echter vertekend en bekeken op volledige vluchten slechts 0,2 procent."

Ze vertelt dat minder geluidshinder bij de bestaande routes – een ander argument dat het ministerie aanhaalt – buiten de directe omgeving van Schiphol niet is berekend en bovendien zal worden overschaduwd door groei van het vliegverkeer. ,,Onder de vierde route komt echter veel meer geluidshinder. Net als meer uitstoot van stikstof, fijnstof en kankerverwekkende stoffen.

Route faciliteert groei vliegverkeer

Van Brussel-Visser vervolgt: ,,Waar het werkelijk om gaat is het creëren van capaciteit om het vliegverkeer te laten groeien. In het milieueffectrapport, dat in opdracht van het ministerie is uitgevoerd, staat dit letterlijk: 'Tegelijkertijd moet worden vermeld dat de Luchtruimherziening in relatief grote mate bijdraagt aan het realiseren van capaciteit voor de groei van de luchtvaart, maar in mindere mate aan de in de Luchtvaartnota beoogde duurzaamheid en leefbaarheid.' Groei van het vliegverkeer leidt tot méér hinder voor íedereen."

Dat veel inwoners zich zorgen maken over de komst van de vierde aanvliegroute, blijkt uit de petitie van Kerngroep Stop4deroute. Die is al 38.000 keer getekend. Om de inwoners van Zeist te informeren en ruimte te geven om vragen te stellen, organiseert de kerngroep, met medewerking van de gemeente, een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Zeist. Op het programma staan onder meer een toelichting op de luchtruimherziening door het ministerie en het uiten van zorgen door de kerngroep. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur (inloop 19.00 uur) in de raadszaal.