In gesprek over (g)een kinderwens in de hele provincie Utrecht

Vrouwen en mannen in kwetsbare omstandigheden kunnen binnenkort in de hele provincie Utrecht in gesprek met een hulpverlener over een kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt uitgerold over de hele provincie Utrecht, dat heeft het algemeen bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) gezamenlijk op 29 maart besloten.

Het programma was al beschikbaar in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Nu de hele provincie de NNZ methodiek gaat toepassen, kan nog vaker onnodig leed van onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen.

Het idee achter het programma Nu Niet Zwanger is eenvoudig: begin als hulpverlener met je cliënt over zijn of haar actuele kinderwens, zodat die bewust kan kiezen om nu wel of niet zwanger te worden. NNZ ondersteunt vrouwen en mannen die te maken hebben met (multi)problematiek (zoals dakloosheid, schulden, psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking en/of loverboyproblematiek) bij het maken van een bewuste en geïnformeerde keuze over het moment van hun kinderwens. 

Over gemeentegrenzen heen
Nu alle gemeenten binnen GGDrU meedoen aan het programma NNZ kan GGDrU dit preventieve programma verder uitrollen in de hele regio. Deze regionale keuze is een belangrijke ontwikkeling, omdat de partijen en de hulpverleners die hierin samenwerken ook over de gemeentegrenzen heen werken. Partners van de lokale coalities Kansrijke Start, huisartsen, verloskundigen en andere relevante partners binnen het medische en sociale domein worden betrokken bij het programma NNZ. Vanuit deze organisaties werft en traint NNZ zogeheten aandachtsfunctionarissen die op hun beurt weer de (zorg)professionals in hun organisatie begeleiden bij het voeren van kinderwensgesprekken.

Foto: Algemeen Bestuur GGDrU omarmt programma Nu Niet Zwanger. Het Algemeen Bestuur GGDrU wordt gevormd door wethouders van de 26 gemeenten in de regio Utrecht waaronder wethouder Angèle Welting (Zeist) en wethouder Ali Dekker (Bunnik).