Hernieuwde aandacht voor Wegh der Weegen

Op vrijdag 9 juli heeft Wethouder Marcel Fluitman een straatnaambord op de hoek Rembrandtlaan/Amersfoortseweg in Huis ter Heide onthuld. Deze onthulling is onderdeel van een project van de Stichting Wegh der Weegen, om meer bekendheid te geven aan de bijzondere cultuurhistorische waarde van de weg tussen Amersfoort en Utrecht. De kaarsrechte weg uit de 17e eeuw, ook wel bekend als de Wegh der Weegen, gold als één van de grootste publieke werken uit die tijd.

Na oprichting van de Stichting Wegh der Weegen in 2013, werd naast een aantal publieke acties samen met provincie en gemeenten in 2018 daarom een ‘Streefbeeld’ samengesteld: een totaalvisie voor ontwikkelingen aan en langs de Wegh. De gemeenten Amersfoort, Soest en Zeist plaatsen in dat kader 20 nieuwe straatnaamborden met de ondertitel ‘Wegh der Weegen’. Eerder werden al sortietegels, welkomstborden en nieuwe bushokjes geplaatst. Wethouder Marcel Fluitman: “Het is heel belangrijk dat we ons erfgoed levend houden én beleven. Dit doen we bijvoorbeeld door het beter zichtbaar te maken voor het publiek. Deze straatnaamborden zijn daar een mooi voorbeeld van.”