Grondwater terug op Landgoed Schoonoord en in Zeisterbos door project Utrechts Landschap

De werkzaamheden van het project, Robuust watersysteem Zeisterbos en landgoederen, zijn gestart. De watergangen op Schoonoord en de sprengen in het Zeisterbos zijn opgeschoond. Dit heeft er voor gezorgd dat het grondwater voor een deel is teruggekomen in de natuurgebieden. Het Utrechts Landschap en de gemeente Zeist werken de komende anderhalf jaar samen aan het klimaatbestendig inrichten van een aantal bijzondere landgoederen en buitenplaatsen.

Droogte

Doordat er de afgelopen vijftig jaar veel water is weggepompt in het Kromme Rijngebied staan veel sprengen nu droog. “De grondwaterstand is de afgelopen jaren enorm gezakt. Daardoor zijn de sprengen niet meer watervoerend. Dat heeft grote gevolgen voor het bos. Je kan in het Zeisterbos zien dat het slecht gaat met de beuken en dennen door de weinige regenval en de extreem droge zomers.”

Herstellen

De bedoeling van het project is om te proberen de spreng en andere wateren weer te herstellen. “Dit doen we door op sommige plekken de sprengen en wateren schoon te maken. Door omgevallen bomen te verwijderen, takken weg te halen en een stuk van de bodem uit te graven. We hopen dat een groter deel van de spreng dan weer gevoed kan worden met regenwater”, zegt Ivor de Baat van Utrechts Landschap.

Foto: Spreng voor uitvoering van de werkzaamheden

Tot nu toe hebben de eerste werkzaamheden al een positief effect gehad. “We moeten laarzen aan riepen de uitvoerders van Agterberg b.v.” Na het wegscheppen van de laatste laag borrelde het grondwater naar het oppervlakte. Al snel stond er in het voorste deel van de spreng al een mooie laag water. Afhankelijk hoe het grondwaterpeil zich zal ontwikkelen en met hulp van wat neerslag, hopen we dat het water in de spreng lange tijd behouden kan blijven”, laat Utrechts Landschap weten.

Foto: Spreng na de opschoning

Naast het opschonen van de watergangen en sprengen, is er ook vossebes ingepland in de droge delen van de sprengen. “Deze struikjes symboliseren dat hier ooit de hele watergang langsliep, de levensader van die waterpartijen in het bos. Door aandacht te besteden aan het feit dat dit water er niet meer is, hopen we dat mensen zich bewust worden van hun watergebruik en beseffen dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is”, zegt Ivor de Baat. Als het goed is zal de vossebes volgend najaar rode bessen dragen.

Foto: Vossebes aangeplant in het droge deel van de spreng

Tijdens het project wordt ook veel aandacht besteed aan de waarde van water en hoe ervoor gezorgd kan worden dat het water op een duurzame manier wordt gebruikt zegt de Baat. “Stap één is zorgen dat de waterpartijen weer op orde zijn, in die fase zitten we nu. Bij stap twee gaan we kijken hoe we er vervolgens voor kunnen zorgen dat er meer water richting het gebied gaat komen. Grootste stap binnen project is de afkoppeling. Om te zorgen dat al het hemelwater niet via het riool weggaat, maar naar het bos geleid wordt.”