Groene Lezing: ontwikkeling en beheer van de Zeister natuurgebieden van Utrechts Landschap

Op donderdag 24 november geeft Markus Feijen een lezing over hoe de Zeister natuur, beheerd door Utrechts Landschap, ervoor staat. Hij gaat in op de maatregelen die zijn genomen om de natuurkwaliteiten van de Bunzing en bij de oude ijsbaan Blikkenburg te verbeteren. Daarnaast gaat hij in op de bijzondere natuurwaarden van de Vliegbasis waar soorten als de nachtzwaluw en grauwe klauwier een hoopvol teken van zijn.

De gemeente Zeist kent een grote verscheidenheid aan bijzondere natuurgebieden. Van de uitgestrekte bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden van de Heuvelrug tot de meer vochtige en natte bloemrijke graslanden op de lagere kleigronden van het Kromme Rijngebied. In het overgangsgebied zijn dan vanaf de 17e eeuw landgoederen tot ontwikkeling gekomen met vaak eeuwenoude bossen. Als een echte natuurparel kan de voormalige Vliegbasis Soesterberg worden gezien met niet alleen de grootste populatie aan veldleeuweriken binnen de provincie Utrecht, maar ook een van de grootste populaties aan kommavlinders binnen West-Europa.

Markus Feijen is ecoloog bij Utrechts Landschap en maakt de beheerplannen voor het Utrechts Landschap. Ook is hij verantwoordelijk voor diverse natuurontwikkelingsprojecten.

Groene lezing
Dit is de vierde lezing in een reeks van vier die Idea Bibliotheek Zeist in 2022 organiseert samen met de lokale natuur- en milieuorganisaties (Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV en het team NDC van de Omgevingsdienst regio Utrecht), IVN, de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) en de Volksuniversiteit Zeist.

De lezing vindt plaats op donderdag 24 november 2022 van 20.00 tot 22.00 uur. Dit is de vierde lezing in een reeks van vier die KunstenHuis Idea in 2022 organiseert samen met de lokale natuur- en milieuorganisaties: Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV, NME De Boswerf, IVN, de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) en de Volksuniversiteit Zeist.

Kosten: € 12,50 / € 4,00 voor van de leden samenwerkende natuur en milieu-organisaties, leden ASZ en leden Bibliotheek KunstenHuis. Aanmelden voor de lezing kan via Kunstenhuisidea.nl/agenda/lezingen of aan de bibliotheek balie van Kunstenhuis Idea en (indien voorradig) bij de ingang van de zaal, beiden uitsluitend per pin.

Fotograaf: Angeliek de Jonge