Groen licht voor geveltuintjes in Zeist

Inwoners van Zeist kunnen zonder vergunning een geveltuintje aanleggen. Bewoners van woningen met gevels die grenzen aan een stoep, mogen een stukje stoep gebruiken om een klein tuintje aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een uitvoeringsbesluit genomen.

De gemeente streeft ernaar om gebieden die nu onnodig versteend zijn, om te vormen naar groen. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op een veranderend klimaat. Geveltuintjes passen in dat streven. Zo kan regenwater bij zware buien makkelijk de grond in zakken via een geveltuintje. Dat is beter voor de grondwaterstand: dat regenwater wordt dan niet via het riool afgevoerd. Daarnaast bieden planten op warme dagen extra verkoeling, doordat ze water verdampen. 

Wethouder Wouter Catsburg: “Geveltuintjes helpen een handje mee om onze gemeente beter bestand te maken tegen extreme hitte en flinke neerslag, waar we door klimaatopwarming mee te maken gaan krijgen. En een straat met geveltuintjes ziet er natuurlijk ook veel leuker en vriendelijker uit dan een versteende straat. Ik hoop dat veel inwoners van deze kans gebruik gaan maken!”

Bij de aanleg van een geveltuintje gelden een paar regels. Een overzicht van de regels staat op www.zeist.nl/klimaatklaar.