Gratis ophaalronde van snoeihout

Inwoners die snoeihout hebben liggen, kunnen dat in april gratis laten ophalen door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Voor deze ophaalrondes kan online of telefonisch een afspraak worden gemaakt.

In de gemeente Bunnik kunnen inwoners tot en met vrijdag 14 april een ophaalafspraak maken en voor inwoners in de gemeente Zeist is dat maandag 17 april. Bij het maken van de afspraak krijgt u de exacte ophaaldatum door. Voor het gratis laten ophalen van snoeihout tijdens deze ophaalronde, maakt u een ophaalafspraak via het Burgerportaal: https://21burgerportaal.mendixcloud.com/p/rmn/landing/ of via telefoonnummer 0900-6039222.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

  • Deelname alleen mogelijk op afspraak
  • Snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht:
    maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter).
  • Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken).
  • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval.
  • Totaal maximaal 2m³ per huishouden.

Snoeihout kunt u buiten deze ophaalrondes ook inleveren bij de recyclingstations. De aanbiedregels en overige aanvullende informatie is te vinden op www.rmn.nl of in de RMN app.