GGD regio Utrecht start onderzoek naar gevolgen corona

De gemeentelijke gezondheidsdienst van de regio Utrecht wil de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de inwoners in kaart brengen. Bijna 58.000 willekeurig gekozen uit de provincie Utrecht worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek.  Zij ontvangen vanaf 6 september een uitnodiging voor het onderzoek. Het onderzoek loopt tot begin december. 

GGD Gezondheidsmonitor 2022
De GGD Gezondheidsmonitor wordt normaal gesproken eens per vier jaar uitgevoerd. "Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren."

Deelname is vrijwillig. GGD regio Utrecht stelt deelname zeer op prijs. Op basis van de resultaten adviseert GGD regio Utrecht gemeenten, en andere overheidsinstanties over het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met dit extra onderzoek kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op de levens van de inwoners van de regio Utrecht.

GGD regio Utrecht werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research en gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS.