Gemeente Zeist: 'Denk mee over duurzame energie'

De gemeente Zeist vraagt inwoners mee te denken over het opwekken van duurzame energie. Dit kan tijdens één van de 4 meedenkbijeenkomsten.

"Opwekken van duurzame energie wordt steeds belangrijker. Het helpt om klimaatopwarming te beperken en draagt bij aan een prettige en gezonde leefomgeving voor ons allemaal, nu en in de toekomst. Bovendien hebben we te maken met stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne: dat maakt de noodzaak van betaalbare en duurzame energie nog groter", is te lezen op de website. "De gemeenteraad heeft in 2019 in de Routekaart Nieuwe Energie beschreven hoe we werken aan de overgang naar duurzame energie. Omdat ontwikkelingen snel gaan en de route deels ook nog een gezamenlijke ontdekkingstocht is, actualiseren we de Routekaart elke paar jaar. Dit jaar is de eerste keer."

Inwoners worden uitgenodigd mee te denken over een specifiek onderdeel van de Routekaart: het opwekken van duurzame energie. Dit kan tijdens één van de 4 meedenkbijeenkomsten. Aan de orde komen onder meer hoe we binnen de gemeente Zeist duurzame elektriciteit en warmte kunnen opwekken. Denk daarbij aan zonne-energie, aardwarmte, windenergie, etc. Het doel is om in 2030 al 1/3e van de in Zeist benodigde hoeveelheid energie duurzaam op te wekken. Ook ideeën over vermindering van energieverbruik zijn welkom. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis, Het Rond 1 in Zeist, en zijn::

  • maandag 12 september van 19.30 tot 21.30 uur
  • woensdag 14 september van 19.30 tot 21.30 uur
  • maandag 19 september van 15.00 tot 17.00 uur
  • woensdag 21 september van 19.30 tot 21.30 uur

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan tot en met 7 september.