Fietsoversteek Driebergseweg Zeist opnieuw ingericht

De fietsoversteek op de Driebergseweg ter hoogte van De Breul - tussen Zeist en station Driebergen-Zeist - is de eerste van de in totaal 11 oversteken of rotondes die de komende tijd heringericht worden. De nieuwe oversteek geeft fietsers meer opstelruimte op het midden van de weg. Daarnaast heeft de weg een afbuiging gekregen waardoor verkeer moet afremmen. Eerder zijn de oversteken voor fietsers bij het Jordan Lyceum en de Kromme Rijnlaan al veiliger gemaakt.

Veiligheid voor fietsers en voetgangers staat voorop
“Na de oversteek bij De Breul wordt de oversteek bij Schoonoord veiliger gemaakt”, vertelt wethouder Catsburg.“Zo werken we één voor één de Fietsknelpuntenlijst af die we samen met inwoners, belangengroepen en een raadsfractie hebben gemaakt.”

Dat er nu met de Driebergseweg een startschot is gegeven om de knelpunten aan te pakken, stemt Wethouder Wouter Catsburg positief: “De Driebergseweg is een van de belangrijkste toegangswegen van Zeist en daardoor een druk punt. Omdat veiligheid voor fietsers en voetgangers voorop staat, is de fietsoversteek ter hoogte van De Breul heringericht. Met deze aanpassing geven we invulling aan het mobiliteitsplan waarin onder andere is geformuleerd hoe de fietsveiligheid gewaarborgd kan worden in de gemeente.”

Ook manager bedrijfsvoering van De Breul, de heer Jelmer de Wal, ziet een veiligere verkeerssituatie voor zijn leerlingen: “Leerlingen van De Breul maken veel gebruik van de oversteek aan de Driebergseweg. Dat de situatie voor hen en alle andere (brom)fietsers nu veiliger is, is heel fijn.”

De komende maanden worden nog tien fietsoversteken of rotondes aangepakt in de gemeente Zeist, met als doel de fietsveiligheid te verbeteren. Het totale project kan uitgevoerd worden door subsidies van het ministerie van I&W in het kader van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid en een fietssubsidie van de provincie Utrecht.