Fietsersbond: ChristenUnie en GroenLinks beste fietspartijen Utrecht

ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Utrecht de beste plannen voor de fietser. Ook GroenLinks scoort zeer hoog op fietsvriendelijkheid. Dat laat de Fietsersbond weten in een persbericht.

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma's van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. “De ChristenUnie maakt ruim baan voor de fiets en investeert in doorfietsroutes in de provincie Utrecht”, meldt de Fietsersbond.

Fietersbond: "De partij benoemt dat inwoners meer zijn gaan fietsen en verwacht ook in de toekomst een groei, een verdubbeling van het fietsgebruik in 2030 ten opzichte van 2011. Er blijven investeringen nodig voor de fietsinfrastructuur en dus meer geld van het Rijk voor fietsprojecten van de provincie. De ChristenUnie noemt concreet projecten als de verbreding van het fietspad langs de Demkabrug in Utrecht, de fietsbrug over de A12 ter hoogte van Bunnik, het behoud van het fietsveer bij Nieuwer ter Aa en een fietsvriendelijke verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen.”

GroenLinks wil beschikbaar gesteld subsidiegeld reserveren voor de verbetering van fietsvoorzieningen, als een geplande uitbreiding of aanpassing van autowegen niet doorgaat. GroenLinks zet ook in op het stimuleren van fietsstraten en het verhogen van de fietsveiligheid in het buitengebied.

Ook de PvdA en D66 scoren goed in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De PvdA wil meer aandacht voor klimaatvriendelijke mobiliteit om zo een klimaatneutrale provincie te verwezenlijken. De partij pleit voor het versneld voltooien van een netwerk doorfietsroutes en meer gratis fietsenstallingen, maar ook voor een publiekscampagne om veilig gedrag bij verschillende groepen fietsers te stimuleren. D66 wil dat de provincie actief anonieme fietsdata gebruikt om snel knelpunten op fietspaden te signaleren en aan te passen.

De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. Wim Bot: Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de echter provincie groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan onze vergelijking net de doorslag geven en hopelijk is het een stimulans voor partijen om meer aan de fietser te denken in hun programma.

Meer informatie over de vergelijking: www.fietsersbond.nl