'FF buurten' bij opvanglocaties in Zeist op de Open azc dag

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Nationale Burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Op 23 september staan ook de deuren van de locaties in Zeist van 13.00 – 16.00 uur open voor belangstellenden. 


Op de Open azc dag is er de mogelijkheid om van dichtbij te zien hoe het leven en werken er op de opvanglocaties aan de Kampweg en de Hobbemalaan in Zeist aan toegaat.

Er worden rondleidingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast vertellen medewerkers en bewoners over activiteiten en dagprogramma's waar bewoners binnen en buiten het azc aan deelnemen.

De Open azc dag vindt plaats op Nationale Burendag. "Hiermee benadrukken we dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, de IND, VluchtelingenWerk Nederland en de DT&V sluiten zich hier van harte bij aan”, aldus Caroline Ubachs, woordvoerder COA Regio. 

 
Foto: Coa