Ervaart u problemen met toegankelijkheid in de gemeente Bunnik?

Sinds mei van dit jaar staat de tekst van artikel 1 van de grondwet boven de raadszaal in het gemeentehuis. De tekst van artikel 1 luidt als volgt:  'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) maakt zich er hard voor dat alle mensen in de gemeente Bunnik kunnen meedoen.

Inclusie agenda
Ze vinden dit dan ook een mooie ontwikkeling, maar zien ook dat er dingen (nog) beter kunnen. Daarom wil de ASD de gemeente een advies geven voor een zogenaamde 'Inclusie agenda', een actieplan die voor toegankelijkheid zorgt voor alle inwoners. Bunnik heeft dat nog niet.

ASD roept inwoners op hun ervaringen te delen om zo het advies compleet te kunnen maken. Wat zijn uw ervaringen met toegankelijkheid? Hierbij gaat de ASD uit van toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Iedereen moet toegang hebben, in alle situaties en alle levensfases. Zijn er obstakels voor uw scootmobiel, rollator, rolstoel, hulphond of kinderwagen? Kunt u de weg vinden in de digitale toegang tot ondersteuning van de gemeente? Voelt u zich op sommige plekken niet welkom? Of iets heel anders, wat van belang is om te kunnen meedoen? Laat het de ASD weten. 

De ASD zal een afspraak met u maken, zodat u kunt laten zien waar u tegenaan loopt. Dit wordt dan meegenomen in een advies naar de gemeente.

Mail naar asdbunnik@gmail.com of bel met: A. Solf (030-6567930) of S. Poelman (06-41636669).