Energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen

De kosten voor gas en elektriciteit zijn flink gestegen. Daarom krijgen huishoudens in Zeist met een laag inkomen één keer een bedrag van 800 euro van de regering. Dat belastingvrije bedrag staat bekend als de ‘eenmalige energietoeslag’.

Namens gemeente Zeist betaalt de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) het bedrag automatisch uit aan de inwoners die bekend zijn bij de RSD en er recht op hebben.

Huishoudens met een klein inkomen die niet bekend zijn bij de RSD maar wel denken recht te hebben op de toeslag, kunnen de energietoeslag aanvragen bij de RSD.

Wethouder Marcel Fluitman is blij met deze energietoeslag: “De stijgende energieprijzen zijn voor mensen met een smalle beurs vaak niet te dragen. We moeten ze zo snel mogelijk helpen en deze toeslag is een goede stap. Verder roep ik mensen met financiële problemen op, om op tijd aan te kloppen bij de schuldhulpverleners.”

Bedrag automatisch uitbetaald
Een aantal inwoners krijgt de energievergoeding automatisch in mei uitbetaald: inwoners met een algemene bijstandsuitkering, een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering. De automatische uitbetaling geldt ook voor inwoners met een AOW-uitkering met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) via de SVB.

Inwoners die zijn toegelaten tot de wettelijke schuldhulpverlening hebben ook recht op het bedrag van 800 euro.  

Bedrag zelf aanvragen
Sommige inwoners moeten het bedrag van 800 euro zelf aanvragen. Dat gaat om inwoners die niet onder de eerder genoemde groepen vallen, maar wel voldoen aan deze zes voorwaarden:
- ze zijn 21 jaar of ouder;
- ze staan ingeschreven in de gemeente Zeist;
- hun huishouden heeft een inkomen dat lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum;
- ze maken geen gebruik van studiefinanciering (en zijn jonger dan 27 jaar);
- ze hebben een zelfstandige woonruimte; -
- en een zelfstandig contract met een energieleverancier.
Zij kunnen dit eenmalige bedrag aanvragen via www.rsdkrh.nl. Dat kan tot en met 30 november 2022. 

Schuldhulpverlening
Mensen die door de stijgende energieprijzen financieel in de problemen komen, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Schuldhulpverlening van de RSD. Bel dan naar 030 – 6929500 of mail naar schuldhulp@rsdkrh.nl.