Energietoeslag studenten: 'Eerst kreeg ik een afwijzing, maar ik heb succesvol bezwaar gemaakt'

Enkele studenten in de regio Heuvelrug en de Kromme Rijn-streek hebben toch een energietoeslag toegewezen gekregen van hun gemeente. In veel andere gemeenten gebeurt dat op dit moment nog niet, omdat zij het advies van het ministerie hebben opgevolgd om studenten niet op te nemen in de regeling. Maar een rechtszaak, aangespannen door een student, bracht dat beleid tot wankelen.

Volgens de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) hebben inmiddels ‘enkele’ studenten de energietoeslag aangevraagd. Zij verzorgen de aanvragen voor gemeente de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Bunnik. Aangezien steeds meer studenten Utrecht verruilen voor een dorp of stad in de regio kan het ook voor hen de moeite waard zijn de energietoeslag alsnog aan te vragen. Het gaat om een eenmalige toeslag van 1300 euro.

Studenten die bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug een aanvraag deden, kregen eerder dit jaar ook nog een afwijzing omdat zij student zijn. Een succesvolle rechtszaak, van student Mark Mulder uit Nijmegen, veranderde dat. Hij vond de afwijzing in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De rechter gaf hem gelijk en oordeelde dat een student niet bij voorbaat uitgesloten mag worden. De uitspaak maakte de weg vrij voor studenten in het hele land om de toeslag opnieuw aan te vragen of in beroep te gaan tegen een afwijzing.

Bezwaar
Cherelva Hansum is één van de eerste studenten in Zeist die de toeslag op haar rekening gestort heeft. Ze woont in een flat en heeft naast haar studiefinanciering een bijbaantje bij een advocatenkantoor. “Bij de eerste keer dat ik de aanvraag deed kreeg ik eigenlijk dezelfde dag nog een afwijzing binnen.” Maar ze gaf het niet op. De Landelijke Studentenvakbond heeft op de website een uitgebreide handleiding geplaatst om bezwaar te maken. “Dat heb ik gedaan. Er werd daarna wat extra informatie opgevraagd over mijn inkomen en toen kreeg ik een telefoontje dat ik de toeslag kreeg. Hij is inmiddels op mijn rekening gestort.” En Cherelva is niet de enige die dit deed. Verschillende gemeenten worstelen inmiddels met dit vraagstuk. Utrecht deed daarom onlangs een oproep aan de minister om met een landelijke compensatie te komen voor studenten. Ook Zeist hoopt daar op.

Wethouder Laura Hoogstraten: “Wat betreft het ‘standaard’ toekennen van de toeslag aan alle studenten, daarover wachten we nog op antwoord van het Rijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is namens ons en andere gemeenten hierover met het Rijk in gesprek. We wachten de uitkomst van dat overleg af, want dat betekent dat de situatie voor studenten weer kan veranderen.”

Maatwerk
Volgens de sociale dienst wordt bij een aanvraag eerst gekeken of de student voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toeslag. Je moet 21 jaar of ouder zijn en minder verdienen dan € 1310,05. “Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, worden deze aanvragen via het maatwerkprincipe op basis van de hardheidsclausule die de regeling kent, toegekend”, laat een woordvoerder weten. Daarmee wordt bedoeld dat er op dit moment van de officiële regels wordt afgeweken en per individuele situatie gekeken wordt of de student recht heeft op de toeslag. “De oproep van de gemeente Utrecht aan het Rijk vinden wij dan ook begrijpelijk".

Armoede voorkomen
De gemeente Zeist wil sowieso voorkomen dat inwoners onder de armoedegrens komen. “De sociale dienst bekijkt per inwoner van de gemeente Zeist of hij of zij recht heeft op deze toeslag. Is dat het geval, dan betaalt de dienst die ook uit, ook aan studenten. Dat is al sinds de invoering van de toeslag het beleid in onze gemeente”, zegt wethouder Laura Hoogstraten. Het is vanwege de vele aanvragen druk bij de sociale dienst, maar als een aanvraag voor de energietoeslag volledig is binnengekomen dan zal deze binnen 6 tot 7 weken worden toegekend.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is door het kabinet in het leven geroepen om huishoudens met een laag inkomen te compenseren voor de hoog opgelopen energieprijzen. De toeslag was oorspronkelijk 800 euro, maar is in juli verhoogd naar 1300 euro.
Mensen met een laag inkomen moeten de toeslag aanvragen bij hun eigen gemeente, die voor de uitkering daarvan verantwoordelijk is. Als inkomensgrens geldt een maximum van 120 procent van het sociaal minimum. Dat is voor alleenstaanden een netto maandinkomen van 1310,05 euro per maand. Voor samenwonenden gaat het om een bedrag van 1971,05 euro per maand.
Minister Carola Schouten raadde gemeenten aan vier groepen uit te sluiten van de toeslag: jongeren tot 21 jaar, mensen die dak- of thuisloos zijn, mensen die in een inrichting wonen en studenten. De meeste gemeenten hebben dat advies overgenomen, al zijn er gemeenten die uitzonderingen maken.