Eerste burger-amendementen in Nederland aangenomen

Op 23 en 25 mei heeft de Zeister gemeenteraad van Zeist de eerste burgeramendementen in Nederland aangenomen. Deze amendmenten op de Eerste Omgevingsvisie Zeist werden door 5 initiatiefnemers samen met een een groep van 318 inwoners ingediend. Zij wisten zich gesteund door ruim 1.560 ondersteuners en door actieve buurt- en groene organisaties met duizenden leden.

De initiatiefnemers willen dat er garanties komen voor het behoud van groene omgevingswaarden en voor de invloed van burgers bij ingrepen in de omgeving. Ook maken zij zich zorgen over de vrijheid die het gemeentebestuur volgens de omgevingsvisie geeft aan marktpartijen.