Een wens voor uw buurt? Kern met Pit helpt!

De inschrijving voor Kern met Pit 2023 is geopend. Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Heeft u ideeën voor uw buurt? En wilt u daar werk van maken? Meld uw idee voor 1 november 2022 aan bij Kern met Pit. 
Wilt u bijvoorbeeld een speeltuin of een pluktuin in uw buurt aanleggen, of meer groen in de straat? Kern met Pit helpt bij de realisatie van uw plan door advies te geven, uw netwerk uit te breiden of de expertise van deskundigen in te zetten. Daarnaast kunt u gratis meedoen aan interessante workshops. Is het idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 1000 euro voor hun initiatief én maken ze kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro.
                                                                                           

Inzet provincie Utrecht
De provincie Utrecht werkt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Een omgeving waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen. Gedeputeerde Mirjam Sterk: “Het mooie aan Kern met Pit is dat het ideeën en dromen ondersteunt die echt vanuit de buurt zelf komen. Inwoners werken samen aan het succesvol uitwerken van hun plan en Kern met Pit geeft ze een daarbij een belangrijk steuntje in de rug. We weten inmiddels dat het prachtige projecten oplevert die buurtgenoten dichter bij elkaar brengt en voor levendigheid en leefbaarheid in de dorpen zorgt.”

Steun aan burgerinitiatieven
Al meer dan 45 jaar daagt Kern met Pit mensen in heel Nederland uit om hun droom voor hun buurt binnen een jaar te realiseren. Het is een initiatief van de KNHM Foundation en stimuleert betrokkenheid van inwoners door ze te voorzien van informatie, workshops en steun van adviseurs. De provincie Utrecht wil dat goede ideeën voor de leefbaarheid de kans krijgen om tot bloei te komen en is daarom partner van Kern met Pit. Voor inwoners uit dorpen en de kleine kernen in de provincie zijn er, naast Kern met Pit, ook nog andere (subsidie)mogelijkheden om burgerinitiatieven te steunen.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 31 oktober via www.kernmetpit.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden, de workshops en diverse projecten.