College van Gedeputeerde Staten bezoekt noodopvang

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op dinsdag 9 november de tijdelijke noodopvang voor evacués uit Afghanistan, in het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide bezocht. Het provinciebestuur was onder de indruk van het vele werk achter de schermen. Het bezoek was onderdeel van een ontmoeting tussen het provinciebestuur en het college van burgemeester en wethouders in Zeist. Deze bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeten, informeren en samenwerken en het versterken van de relatie tussen gemeente en provincie.

Het college van B&W benutte de gelegenheid om het werk in de noodopvang te laten zien aan het provinciebestuur.

Burgemeester Koos Janssen gaf een toelichting op de rol van de gemeente bij de noodopvang en de samenwerking daarin met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Defensie en met maatschappelijke organisaties en behulpzame inwoners. Vervolgens verzorgde locatiemanager Peter Zwaan van het COA een rondleiding.