College omarmt voorstellen Inwoners Advies Commissie

Van alle 62 ideeën die de Inwoners Advies Commissie heeft voorgesteld, wil het college van B en W het leeuwendeel graag uitvoeren of verder uitwerken. De Inwoners Advies Commissie (IAC) heeft deze 62 voorstellen gedaan op verzoek van het college en de gemeenteraad. Hiermee adviseert de IAC de gemeente over hoe de inkomsten en uitgaven in de begroting weer in balans kunnen komen. De IAC heeft haar voorstellen 30 maart aan college en gemeenteraad aangeboden. Het college heeft de voorstellen nu getoetst en legt aan de gemeenteraad voor hoe ze met de voorstellen wil omgaan. Volgens burgemeester Koos Janssen biedt de werkwijze met de Inwoners Advies Commissie een rijke oogst.

De gemeenteraad stelt de begroting 2022 in november vast. Als tussenstap besluit de raad in juni eerst over de grote lijnen van die begroting. Dat gebeurt in de zogeheten ‘Kadernota’. De gemeenteraad behandelt de Kadernota en de toetsing van de IAC-voorstellen op 8 juli. Op 17 juni is er een hoorzitting over beide stukken.

 
Het college heeft de voorstellen aan een eerste toetsing onderworpen, zodat de financiële gevolgen in de Kadernota kunnen worden opgenomen. Uit die toetsing volgt, dat het college 26 voorstellen wil uitvoeren en 24 voorstellen eerst verder wil uitwerken.

Rijke oogst
Janssen: “Deze werkwijze met de Inwoners Advies Commissie biedt ons een rijke oogst. Ten eerste hebben we genoten van het proces. We hebben veel nieuwe contacten opgedaan, we hebben ervaren hoe groot de bereidheid van inwoners is om zich in te zetten voor de samenleving. Het enthousiasme, positiviteit en de inzet waren prachtig om te zien. De blik van buitenaf, door de IAC, is inspirerend! En we horen ook terug dat het voor de deelnemende inwoners heel interessant en leerzaam is geweest. Ten tweede: we hebben een financiële opbrengst, al hebben we nog niet het hele bedrag in beeld. Ten derde: veel voorstellen leveren kwaliteitswinst op: beter beleid, of betere uitvoering van beleid. Dat gaat niet gepaard met een besparing, maar is uiteraard wel van grote waarde voor de samenleving.”

 

Hoorzitting op 19 juni
Belanghebbenden kunnen de gemeenteraad toespreken over de Kadernota en de toetsing van het college op alle 62 voorstellen van de IAC. Alle voorstellen zijn te vinden in de tabel op www.zeist.nl/sameninbalans. De raad toespreken kan op de hoorzitting die de gemeenteraad houdt op zaterdag 19 juni. De hoorzitting start om 13 uur en duurt tot 18 uur (afhankelijk van het aantal sprekers). Aanmelden kan via zeist@zeist.nl of via telefoonnummer 14 030. U kunt de raad ook via een mail uw mening geven over de voorstelllen. Mail dan uiterlijk 21 juni naar raadsgriffie@zeist.nl.

Op 22 juni bevraagt de raad het college over de Kadernota en de toetsing van het IAC-adviesrapport. Daarna debatteert de gemeenteraad er op 29 juni over. Tot slot neemt de raad op 8 juli een besluit.