College legt het Mobiliteitsplan 2022-2027 voor aan Raad

De komende jaren wil de gemeente de bereikbaarheid verbeteren, betere verkeersveiligheid en duurzamer vervoer. Zo wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren door de 30 km-gebieden daadwerkelijk in te richten als 30 km-gebieden. Ook wil de gemeente de woonstraten waar nu nog 50 km/u gereden mag worden de snelheid verlagen naar 30 km/u en deze 'Duurzaam Veilig' inrichten. Dat staat in het Mobiliteitsplan waar ook de inbreng van inwoners in is verwerkt. In totaal zijn er 1125 kansen en knelpunten aangedragen, in een reactienota geeft de gemeente aan wat zij met elk punt wil doen.

De positie van de voetganger en de fietser wordt verstevigd door de verbreding of de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden. Daarnaast gaat de gemeente door met de uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. Om de hoeveelheid (zoek)verkeer in het centrum te verminderen, wordt het aantal parkeervergunningen voor bewoners beter afgestemd op het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Ook komen er nieuwe parkeernormen voor (deel)auto’s en fietsen en worden meer parkeerplaatsen voor mensen met een handicap aangelegd.

Op dinsdag 30 november spreekt de gemeenteraad over het mobiliteitsplan tijdens de Ronde Tafel. Voor meer informatie www.zeist.nl/mobiliteitsplan of www.zeist.nl/mobiliteitsvisie

Foto: gemeente Zeist