College geeft tijdelijke coronasubsidie aan maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke instellingen kunnen tot 15 september 2021 subsidie aanvragen voor financiële compensatie. Zij kunnen ook een financiële bijdrage vragen voor innovatieve initiatieven, waardoor zij sociaalmaatschappelijke activiteiten weer kunnen opstarten.  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik vindt het belangrijk voor de leefbaarheid in Werkhoven, Odijk en Bunnik om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen. De instellingen die het hardst worden getroffen door de coronacrisis en die in hun voortbestaan worden bedreigd, worden zo (gedeeltelijk) gecompenseerd. Ook geeft de subsidieregeling de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op te starten. Het sociaalmaatschappelijk veld krijgt hiermee een steuntje in de rug. 

De gemeente heeft uit verschillende steunpakketten van het Rijk geld gekregen voor deze instellingen. Dit geld zet de gemeente nu in als subsidieregeling. De gemeenteraad heeft op 13 juli een bedrag van maximaal €113.000 vastgesteld.  

Meer informatie over de aanvraag van de subsidie en de voorwaarden: www.bunnik.nl/subsidie-coronasteun.