College Bunnik wil meewerken aan aangepaste plannen Vlowijker Zonneweide

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik vraagt aan de gemeenteraad om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor Vlowijker Zonneweide. De vergunning is al eerder verleend. Vanwege verschil van inzicht over het gewenste resultaat van de participatie, is echter besloten verder te gaan met het proces om nader tot elkaar te komen.

De noodzaak voor het verder vormgeven van het participatieproces werd mede duidelijk tijdens de bespreking in het Open Huis en door de gesprekken daarna. Op aanraden van de raad hebben de portefeuillehouder en de initiatiefnemer zich na de vergunningverlening extra ingespannen en het gesprek met de omgeving voortgezet. Hierdoor is het plan gewijzigd en heeft de initiatiefnemer een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan.

Aanpassingen

Als tegemoetkoming aan een wens van de omwonenden, wordt de grens van het park verplaatst en het zonneveld wordt verkleind met ongeveer 1 hectare. De panelen worden iets hoger en de plek in het landschap wordt aangepast.

Het vervolgproces

Deze nieuwe (gewijzigde) aanvraag betekent dat het vergunningstraject weer moet. Er is advies gevraagd van provincie, waterschap, veiligheidsregio, omgevingsdienst en landschapscoördinator. Verder heeft de initiatiefnemer weer overlegd met belanghebbenden en omwonenden. De raad moet haar akkoord geven op de afgifte van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

Als de raad heeft besloten, wordt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Daarna wordt het onderwerp voorgelegd aan het college en de raad om de eventuele ingediende zienswijzen te beoordelen. Hierna kan een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. Het college besluit uiteindelijk over de (gewijzigde) omgevingsvergunning.