Coalitieakkoord: 'Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist'

De fracties van GroenLinks, VVD, D66 en ChristenUnie-SGP in Zeist zijn eruit. 'Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist' is de titel van het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026.  

De coalitie ziet vele grote uitdagingen en kansen waar ze samen met de andere partijen in de raad, maar vooral ook met de inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven aan de slag willen gaan. Ze zien onze Zeister samenleving in al zijn diversiteit als een bron van kwaliteit, kennis en kracht. De ambities en de wijze waarop we ze die gaan realiseren zijn vastgelegd in het akkoord onder de titel: 'Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist'.

Tien thema's
Het coalitieakkoord is opgebouwd aan de hand van 10 thema's. Het akkoord behandelt achtereenvolgens de thema's: gemeente in verbinding; volwaardig meedoen aan de samenleving; doorpakken voor natuur en klimaat; wonen op maat; positieve gezondheid; cultureel en sportief Zeist; mobiliteit brengt ons verder; levendige economie; samen zorgen voor veiligheid en financiële stabiliteit en organisatie

De nieuwe coalitie wil vooral het bouwen van woningen in het middensegment bevorderen, groen en natuur beschermen en biodiversiteit versterken en investeren in veiligheid en het voorkomen van overlast. Inwoners, ondernemers en organisaties worden actief betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

Wethouders
De partijen stellen de raad voor om de volgende wethouders te benoemen: Laura Hoogstraten (GroenLinks), Walter van Dijk (VVD), Angèle Welting (D66) en Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP). 

De gemeenteraad zal op donderdag 12 mei spreken over het akkoord. Op dinsdag 17 mei zal de raad de wethouders benoemen.

Download Het coalitieakkoord van de vier partijen.

Documenten