Coalitieakkoord Provincie Utrecht: Aan de slag voor huidige en toekomstige generaties

Aan de slag voor Utrecht’ is de titel van het coalitieakkoord dat GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA hebben gesloten voor de komende vier jaar. De vijf partijen presenteerden op woensdagmiddag 5 juli het coalitieakkoord in Kasteel Groeneveld in Baarn. Zij deden dat in aanwezigheid van formateurs Cees van Eijk en Floor Vermeulen die de onderhandelingen begeleid hebben.

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten zullen de afspraken verder worden uitgewerkt in een College Uitvoeringsprogramma. De coalitie wil dit nadrukkelijk doen samen met de Staten, mede-overheden en met alle partners en inwoners in de provincie. "De komende jaren zijn klimaat, de ontwikkelingen in het landelijk gebied, wonen en mobiliteit de grootste uitdagingen," zeggen de partijen in het akkoord. "Het zijn transities die vragen om een structurele verandering. Om het écht aan te pakken zijn nieuwe werkwijzen en structuren nodig en meer 'leren door te doen'". De nieuwe coalitie gaat met durf en ambitie de uitdagingen aan om de provincie samen met alle betrokkenen klaar te maken voor de toekomst. "De komende vier jaar zullen wij richting geven, keuzes maken en perspectief bieden."

De onderhandelingen duurden ongeveer een maand. Namens D66 zaten Marianne de Widt en voormalig gedeputeerde Robert Strijk aan tafel. Nieuwe gedeputeerde Has Bakker nam onderweg het stokje over van Strijk. Marianne De Widt: “Het was een intensief proces. Je leert elkaar met vijf partijen goed kennen. Soms best spannend, maar het gemeenschappelijke doel heeft ons steeds vooruit geholpen: een duurzaam, groen, gezond en ondernemend Utrecht. D66 voelt zich thuis in deze coalitie.”

Voorgenomen portefeuilleverdeling
Huib van Essen blijft namens GroenLinks gedeputeerde en heeft onder meer de portefeuilles energietransitie, ruimtelijke ontwikkeling en toezicht en handhaving. De PvdA heeft Rob van Muilekom gevraagd voor een tweede periode. Hij blijft onder meer verantwoordelijk voor wonen, cultuur en erfgoed en vitale samenleving. Mirjam Sterk blijft namens het CDA gedeputeerde met onder meer de portefeuilles natuur en landbouw, transitie landelijk gebied en Groen Groeit Mee.

Twee nieuwkomers zijn André van Schie van de VVD en Has Bakker van D66. Van Schie is zelfstandig toezichthouder en adviseur en was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de VVD. Hij krijgt onder meer de portefeuilles mobiliteit, economie en vergunningverlening. Has Bakker is momenteel raadslid in Utrecht en bestuursadviseur bij de Natuur en Milieufederaties. Hij krijgt onder andere de portefeuilles financiën, water en bodem en circulaire samenleving.

Het betreft een voorgenomen portefeuilleverdeling die tijdens de eerste constituerende vergadering van Gedeputeerde Staten op 22 augustus besproken en vastgesteld zal worden. Het nieuwe college wordt op maandag 21 augustus geïnstalleerd tijdens een extra Statenvergadering. Tot die tijd blijft het huidige college aan.