Bouw eerste fase Bosgaarde Zeist van start

Trebbe is gestart met de bouw van 27 sociale huurappartementen Bosgaarde Zeist. De appartementen zijn bestemd voor de sociale verhuur door woningcorporatie Woongoed Zeist. De appartementen maken onderdeel uit van Bosgaarde, dit is een grotere ontwikkeling in Kerckebosch Zeist. Naast de 27 huurappartementen komen er ook dertig koopwoningen. Dat maakt Trebbe bekend met dit persbericht.

Bosgaarde wordt gerealiseerd in de wijk Kerckebosch Zeist en wordt sinds 2006 vernieuwd door gemeente Zeist en Woongoed Zeist. Bosgaarde is het sluitstuk van deze herstructurering en bestaat uit vier bouwblokken. Drie bouwblokken omvatten in totaal dertig koopwoningen en het vierde bouwblok biedt plaats aan sociale huurappartementen. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp zijn de groene, bosachtige omgeving en de hoge kwaliteit en uitstraling van de gebouwen.

“Bosgaarde wordt een landschappelijke woonbuurt met een sociaal karakter”, vertelt Johan Bombach, directeur bij Trebbe. RROG Stedenbouw en Landschap maakte het ontwerp voor de gebiedsinrichting van dit plandeel. “Er wordt verbinding gezocht met de heide en het bos, door van Bosgaarde een licht glooiend gebied met ruimte voor de natuur”, vertelt Johan. Zo komen er onder meer bomen, zandgrond en waterpasserende bestrating. “Ook komt het sociale karakter van deze buurt volop tot uiting door de wandelpaden, ontmoetings- en speelplekken. Bosgaarde wordt een plek waar ontmoeting, duurzaamheid en natuurinclusiviteit hand in hand gaan.”

Planning
Trebbe verkreeg de opdracht voor Bosgaarde Zeist vanuit een aanbesteding, uitgeschreven door Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch en Woongoed Zeist. De bouw van de sociale huurappartementen startte eind 2022 en het laatste appartement wordt naar verwachting begin 2024 opgeleverd. De verhuur van de sociale huurwoningen gaat via Woningnet. De bouw van de koopwoningen start naar verwachting het eerste kwartaal van dit jaar. 

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist
De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder 58 vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Woongoed Zeist de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) op.