Bijna 600 aanmeldingen voor Burgerberaad Jaarwisseling

Maar liefst 593 inwoners hebben positief gereageerd op de uitnodiging van de gemeente Zeist om deel te nemen aan het Burgerberaad over de jaarwisseling. De burgemeester heeft namens de gemeenteraad op 22 maart een persoonlijke uitnodiging gestuurd aan een paar duizend inwoners, die door loting waren gekozen. Het Burgerberaad Jaarwisseling gaat de komende maanden aan de slag met een advies voor de gemeenteraad. Dat advies gaat over de vraag: "Hoe zorgen we in onze gemeente samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?"

Burgemeester Koos Janssen: “We zijn heel blij met dit hoge aantal aanmeldingen. Het getuigt van enthousiasme onder onze inwoners om een bijdrage leveren en mee te denken. Dat is mooi om te zien.”

De gemeente heeft uit de aanmeldingen, opnieuw via loting, een gevarieerde groep van 100 inwoners samengesteld. Iedereen die zich heeft aangemeld, heeft op 6 april via mail een bericht gekregen of ze geselecteerd zijn voor het Burgerberaad. Het Burgerberaad gaat vanaf 8 mei aan de slag. In vijf bijeenkomsten werkt het Burgerberaad aan een gezamenlijk advies over de jaarwisseling.

Op 16 mei biedt het Burgerberaad zijn advies aan de gemeenteraad en het college aan.