Belangen liggen ver uit elkaar bij discogate in Zeist: 'We moeten in gesprek blijven'

Tijdens de drukbezochte bewonersbijeenkomst in het Walkartkerkje gisteravond bleek dat de voorgenomen opening van een nieuwe discotheek aan de 2e Dorpsstraat de gemoederen flink bezig houdt in Zeist. Buren en omwonenden waren al fel tegen de komst van een nieuw danspaleis waar vijfhonderd mensen tot 05.00 uur kunnen losgaan, maar ook hotel Figi vreest overlast voor de hotelgasten iets verderop in de straat en dreigt met een advocaat. 

Meerdere discotheken op de 2e Dorpsstraat kwamen en gingen weer. Dit pand staat al jaren leeg.

De informatiebijeenkomst bood omwonenden de kans om vragen te stellen. Een meer inhoudelijke lijst van 21 vragen die door een samenwerkende groep van omliggende bewoners is opgesteld wordt volgende week schriftelijk beantwoord door de gemeente. Victoria Ruijs, directeur van hotel Figi, wil pas inhoudelijk naar de media reageren nadat ze met de wethouder aan tafel heeft gezeten. Op 20 april stuurde haar advocaat een brief naar de gemeente met een uitgebreide visie op de bezwaren van het hotel op de aanstaande opening van de discotheek aan de 2e Dorpsstraat. Een deel van de hotelkamers grenst aan die straat. 

Wethouder Walter van Dijk over de informatieavond: “Het was goed dat we gisteravond in gesprek waren. Het is een ingewikkeld proces en we hopen dat de bijeenkomst heeft bijgedragen aan transparantie en wat meer helderheid over het proces dat we doorlopen. Bewoners hebben hun vragen kunnen stellen, we hebben deze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ook zijn er vooraf vragen ingediend die we nog schriftelijk zullen beantwoorden. Als gemeente moeten we het formele proces volgen, en daarin wegen we de verschillende belangen af, en die liggen in dit geval niet heel dicht bij elkaar. Maar juist als de perspectieven verschillen, is het van belang in gesprek te blijven.”

Op Facebook bij RTV Utrecht vinden veel mensen dat er ook wel een beetje gezeurd wordt. "Wat een zeiksnorren! We zijn allemaal jong geweest!" zegt Robertus. Wanisha neemt het op voor de jongeren: "Zodra mensen hun leven gehad hebben en oud zijn geworden is alles overlast. Laat deze jongeren nu ook van de tijd genieten" en Maarten haalt herinneringen op: "Vaak met de voetjes van de vloer geweest daar". Christiaan vult aan: "Tja, zo gaat het in Zeist alles wat rumoer geeft is gelijk al overlast en moet maar dicht of weg. En dan vinden ze het vreemd dat de jongeren beweren dat er niks te doen is." 

Discotheek L'Etoile zat vroeger in het pand aan de 2e Dorpsstraat