Bekendmaking nieuwe burgemeester

Donderdagavond 30 november om 21.00 uur wordt bekend wie de gemeenteraad voordraagt als nieuwe burgemeester van Zeist. Dit gebeurt in een openbare vergadering die gevolgd kan worden op de publieke tribune, in een directe uitzending op YouTube en via Slotstad rtv.

De kandidaat-burgemeester reist na het besluit direct af naar het gemeentehuis voor een eerste reactie en kennismaking. De start van de vergadering kan daardoor iets later worden. Eerder die avond besluit de gemeenteraad in een besloten vergadering over de definitieve voordracht. De vertrouwenscommissie heeft daarbij een uitgebreid advies gegeven.

Officieel wordt de kandidaat voorgedragen voor benoeming bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Die controleert of de kandidaat echt aan alle voorwaarden voldoet en legt de voordracht ook nog voor aan de ministerraad. Daarna draagt de minister de kandidaat voor aan de Koning voor de officiële benoeming per Koninklijk Besluit.

De installatie van de nieuwe burgemeester is eind januari 2024 tijdens een speciale raadsvergadering.

Foto provincie Utrecht juni 2024: Commissaris van de Koning Hans Oosters (rechts) ontving van Dick van Ginkel, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Zeist, de profielschets voor de nieuwe burgemeester.