Begroting gemeente Zeist laat een positief resultaat zien

De begroting van de gemeente Zeist voor 2023 laat een positief resultaat zien. De basis hiervoor is de afgelopen jaren gelegd waarin er voor bijna 9 miljoen euro aan besparingsmaatregelen zijn getroffen. Dat is inclusief de voorstellen van de Inwoners Advies Commissie (IAC). Het college van burgemeester en wethouders heeft de meerjarenbegroting vandaag aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 18 oktober gaan de raadsleden in debat over de begroting.

Onzekere tijden
Deze begroting is tot stand gekomen in een onzekere tijd met grote uitdagingen. “Het is goed om te zien dat we als gemeente een positieve balans hebben, maar tegelijkertijd realiseert het college zich dat dat voor een deel van onze inwoners helaas niet geldt,” zegt wethouder financiën Walter van Dijk. “De stijgende inflatie en hoge energierekeningen zorgen ervoor dat een toenemend aantal mensen in de knel komt. Daarom willen we als gemeente de komende jaren nog meer doen dan we nu al doen voor inwoners die financieel in de problemen komen. Daar zijn ook middelen voor gereserveerd”, aldus Van Dijk. 

Ambities
Het college wil de komende jaren samen met de gemeenteraad en de samenleving verder bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist. Voor de komende vier jaar is 16,5 miljoen euro aanvullend gereserveerd om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Zo wil het college de komende jaren 4.000 extra woningen realiseren om de huizenmarkt in Zeist voor iedereen toegankelijk te houden. Daarnaast wordt er verder ingezet op het verduurzamen van de gemeente en geïnvesteerd in gezondheid en zorg. Ook worden er extra gelden vrijgemaakt om de burgerparticipatie te bevorderen en de inwoners van Zeist nog meer bij de lokale democratie te betrekken.


Het college heeft de begroting aan de gemeenteraad voorgelegd. De gehele begroting is te vinden op Begroting Zeist 2023. Op 6 oktober kunnen inwoners de raad hierover adviseren tijdens de zogeheten ‘Ronde Tafel’. Aanmelden kan via raadsgriffie@zeist.nl of via telefoonnummer 14 030. Op 18 oktober gaan de raadsleden in debat over de begroting en op 8 november neemt de raad een besluit.