Afspraken over duurzame woningbouw

Foto: Provincie Utrecht - Gedeputeerde Rob van Muilekom ondertekent het convenant.

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen hebben meer dan 75 organisatie, waaronder 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven een convenant voor duurzame woningbouw ondertekend. In het convenant staan ambitieuze afspraken, die verder gaan dan de huidige wettelijke normen. Doel is, dat er sneller, goedkoper en duurzamer woningen gebouwd kunnen worden. De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam. Het officiële tekenmoment vond donderdag 29 september plaats. 

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan eenduidige afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over hergebruik van materialen, bouwen met aandacht voor natuur, energiezuinig bouwen en aanpassing aan klimaatverandering.

Provincie Utrecht en partijen uit de regio Amsterdam hebben naar aanleiding van dit signaal het convenant vormgegeven. Dat ging in overleg met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Ik vind dat wij als provincie een voorbeeldfunctie hebben naar onze gemeenten als het gaat om duurzaam bouwen. Ik ben dan ook erg blij dat veel Utrechtse gemeenten, maar ook partijen uit de bouwwereld, de intentie hebben dit convenant te ondersteunen. Ook de aansluiting van de MRA heeft het aantal deelnemers fors vergroot. En ik hoop dat veel partijen uit de rest van Nederland, zoals provincies, gemeenten, Rijk, en belangenorganisaties in de bouw zich bij het convenant willen aansluiten.”

Snelheid rond duurzaam bouwen is echt geboden.

• Wethouder Wouter Catsburg - gemeente Zeist

De gemeente Zeist heeft al in 2017 regels opgesteld voor duurzaam bouwen en heeft deze begin 2022 aangescherpt. Wethouder Wouter Catsburg: “In Zeist hebben we al sinds 2017 een duurzaam bouwenbeleid. Ik ben er helemaal vóór om de regels aan te scherpen en ook gelijk te trekken tussen gemeenten. Dat helpt ontwikkelaars en bouwbedrijven bij het sneller, duurzamer en betaalbaarder bouwen van duurzame woningen. Snelheid rond duurzaam bouwen is echt geboden. De toekomst is duurzaam!”

Gemeente Bunnik
Bij de ondertekening van het convenant was namens de gemeente Bunnik wethouder Ali Dekker aanwezig. “Bunnik legt de lat hoog qua duurzaam bouwen. Voor de nieuwe wijk Kersenweide onderzoeken we of die energie zelfvoorzienend kan worden (smart grid).” 

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de duurzame woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet. Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.

Een overzicht van wie meetekenden en meer informatie is te vinden op toekomstigbestendigbouwen.nl.