Advies informateur: coalitie van GroenLinks, D66, VVD en CU/SGP

Op dinsdag 29 maart deed Thijs de la Court, op 21 maart aangesteld als informateur, verslag van zijn verkenning naar mogelijkheden voor het vormen van een coalitie in Zeist.

Gesprekken met de fracties
In de afgelopen week heeft de informateur gesprekken gevoerd met alle verkozen fracties over hun ideeën over een te vormen coalitie en over de aard van het coalitieakkoord. De informateur adviseert een coalitie van GroenLinks, D66, VVD en CU/SGP, omdat die samenstelling een solide meerderheidscoalitie kan vormen, die recht doet aan de verkiezingsuitslag, een stabiel en herkenbaar college kan opleveren en daadkrachtig kan werken aan de opgaven waar Zeist de komende jaren voor staat.

Weinig verschillen tussen de politieke partijen
De Informateur concludeert dat de 10 fracties die sinds de verkiezingen in de gemeenteraad van Zeist zitten sterk vergelijkbare prioriteiten hebben. Er zijn belangrijke nuances en accenten in hoe deze fracties hun partijprogramma invullen en uitwerken. Maar op onderwerpen als wonen, kansengelijkheid, armoede, inclusie, duurzaamheid en klimaat, biodiversiteit, mobiliteit, participatie en zorg is opmerkelijke overeenstemming.

Informateur begeleidt ook volgende stap  
De politieke fracties gaven tijdens de bijeenkomst van 29 maart hun reactie op het advies van de informateur. Om zorgvuldig te komen tot een nieuw coalitieakkoord is besloten om eerst te spreken met de drie grootste partijen GroenLinks, D66 en VVD. Zij hebben de informateur gevraagd om deze gesprekken te begeleiden. Hij heeft daarmee ingestemd en zal na deze vervolgstap verslag doen. 

Lees ook het volledige advies van de informateur.

Installatie nieuwe raadsleden
Vanavond worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dat gebeurt om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Slotstad rtv zendt dit live uit.