Fietstunnel onder kruispunt De Dreef/Utrechtseweg Zeist

In 2019 komt er een reconstructie van de Utrechtseweg. De provincie stelt een investeringsbudget beschikbaar voor een fietstunnel die onder de Utrechtseweg gaat, ter hoogte van de Kromme Rijnlaan en De Dreef.

Door de tunnel kunnen fietsers en bromfietsers sneller e Utrechtseweg kruisen, en kan de bovengrondse kruising voor het auto's en openbaar vervoer worden verbeterd.
Van november 2017 tot en met maart 2018 gaat de gemeente in gesprek met belanghebbenden over inpassing. Ook wordt het gewijzigde bestemmingsplan in procedure gebracht.