16 Burgerorganisaties willen meer invloed op toekomstvisie Zeist

Afgelopen jaren vragen buurt- en belangenorganisaties in Zeist om meer betrokken te worden bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie in Zeist. De organisaties vinden dat dit tot nu toe veel te beperkt gebeurt. Ze willen graag een gesprek voeren met de gemeente en de raad om samen te komen tot een Omgevingsvisie die voldoende steun krijgt van de bevolking. 

Niet alles wat kan is gewenst 

De Omgevingsvisie geeft voor aankomende jaren het beleidskader weer. Vragen die daarin worden beantwoord zijn bijvoorbeeld: Wat wilt Zeist voor de toekomst? Welke omgevingswaarden zijn belangrijk en welke ambities streeft de gemeente na? Wat betekent dat voor onze woon- en leefomgeving? 

Daarover willen de belangenorganisaties graag meespreken. Eerder waren deze vragen al gesteld in brieven en in de Petitie RED Zeist, maar op deze vragen werden alleen schriftelijke antwoorden gegeven. En dat vinden de organisaties niet voldoende. Want volgens hun worden burgers pas later geconfronteerd met de uitkomsten van het beleid dat nu wordt bepaald. 

Concrete voorstellen

Er is een brief aan de raad gestuurd met daarin concrete voorstellen over de dialoog met de gemeente. Zo willen de organisaties met de gemeente spreken over de beantwoording van de ongeveer 100 reacties vanuit de bevolking over de ontwerpvisie. Daarna willen zij over de resterende problemen en dilemma`s een brede dialoogbijeenkomst met de gemeenteraad. Pas dan kan een Omgevingsvisie met voldoende draagvlak worden vastgesteld, zo vinden zij.