Extra inkomensondersteuning in tijden van corona

Extra inkomensondersteuning in tijden van corona

Inwoners die door de coronamaatregelen moeite hebben om de woonkosten te betalen, kunnen mogelijk een beroep doen op de nieuwe landelijke regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het maakt hierbij niet uit of ze in loondienst werken, ondernemer zijn of een uitkering ontvangen.

Deze TONK-regeling kan via de Regionale Sociale Dienst aangevraagd worden. Het gaat om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten. De regeling is bedoeld voor mensen voor wie bestaande steunmaatregelen geen of te weinig hulp bieden.

Wethouder Marcel Fluitman: “Door de coronapandemie komen steeds meer mensen in financiële problemen. Via verschillende regelingen probeert de overheid deze mensen te helpen. De TONK-regeling is een nieuwe landelijke regeling, waarmee de rijksoverheid wil zorgen dat mensen hun woonlasten kunnen blijven betalen. Ik vind het belangrijk dat onze inwoners de weg naar deze regelingen weten te vinden.”

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is een vorm van bijzondere bijstand. Het gaat hierbij om een vergoeding voor noodzakelijke woonkosten, zoals huur, gas, licht, water, servicekosten, hypotheeklasten en (gemeentelijke) belastingen. Inwoners kunnen een TONK-aanvraag indienen met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot en met eind juni 2021.

Het aanvraagformulier en een volledig overzicht van de voorwaarden staan op de website van de Regionale Sociale Dienst (www.rsdkrh.nl). Klik op  de knop ‘Aanvragen TONK’.

Foto door Bicanski van Pixnio.


advertentie