Tweede Kamerverkiezingen 17 maart: elke stem telt!

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart: elke stem telt!

Op woensdag 17 maart zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Mensen met een kwetsbare gezondheid en 65-plussers kunnen ook op 15 of 16 maart stemmen.

Maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig zijn of haar stem kan uitbrengen. En dat is belangrijk, want elke stem telt! 

Vroeg stemmen op 15 en 16 maart
Mensen met een kwetsbare gezondheid en 65-plussers kunnen al op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart van 07.30 tot 21.00 uur hun stem uitbrengen. Dit kan op één van 7 stemlocaties in Zeist. Deze staan op de kandidatenlijst, op een bijsluiter bij de stempas en op www.zeist.nl/verkiezingen of www.bunnik.nl/verkiezingen.

Stemmen in elk stembureau
Stemgerechtigden kunnen in elk stembureau in de gemeente hun stem uitbrengen. Bij deze verkiezingen zijn een paar bekende stembureaus niet in gebruik, omdat de coronamaatregelen er niet goed kunnen worden nageleefd. Het is dus zinvol op de lijst met stembureaus na te gaan welke open zijn. De stembureaus staan op de kandidatenlijst en op een bijsluiter bij de stempas.

Een ander laten stemmen
Iedere stemgerechtigde kan ook een andere kiezer machtigen om namens hem of haar te stemmen. Dat doet men door de achterkant van de stempas in te vullen. Het is ook mogelijk om iemand te machtigen die niet in de gemeente Zeist woont. Meer daarover staat op www.zeist.nl/verkiezingen.

Maatregelen in de stembureaus
In alle stembureaus zijn maatregelen getroffen om het stemmen veilig te laten verlopen. Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten. Mondkapjes zijn verplicht. Potloden, stemhokjes, tafels en dergelijke worden geregeld schoongemaakt. En er is iemand die in de gaten houdt of het niet te druk wordt en of er voldoende afstand wordt gehouden.

Gezondheidscontrole
Bij de stempas zit een gezondheidscontrole. Het is belangrijk dat iedereen die informatie leest, kort voor het stemmen. Bij gezondheidsklachten mag men niet naar het stembureau komen. Men kan dan een ander machtigen om de stem uit te brengen.

Verzoek aan iedereen die naar een stembureau komt: kom bij voorkeur alléén, doe een mondkapje op, en vergeet stempas en identiteitsbewijs niet. Zo draagt iedereen bij aan veilige en succesvolle verkiezingen.

Meer informatie:
www.zeist.nl/verkiezingen 
www.bunnik.nl/verkiezingen


advertentie