Kromme Rijnstreek gaat op zoek naar globale plekken voor zonnevelden en windmolens

Kromme Rijnstreek gaat op zoek naar globale plekken voor zonnevelden en windmolens

De vier gemeentes Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede gaan komende maand met de inwoners en belangengroepen kijken in welke gebied mogelijk extra zonnevelden een windmolens kunnen komen. In december konden zij al mee praten over de randvoorwaarden. Begin februari ontvangen de inwoners een uitnodiging voor dit vervolg. Waar en hoe uiteindelijk windmolens en zonnevelden gaan komen beslissen de gemeenteraden.

Uiterlijk 2050  willen deze vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek energieneutraal zijn om bij te dragen aan een leefbare wereld voor de volgende generatie. Daarvoor wordt er tot 2030 ruimte gezocht naar vijf tot acht windmolens en 115 tot 180 ha zonnevelden extra. De vier gemeenten hebben hierom in het najaar een energie-enquête afgenomen. In december waren de belangengroepen en inwoners uitgenodigd door de vier wethouders om mee te denken over de vraag waaraan de plekken om de windmolens en zonnevelden moeten voldoen. Het resultaat van dat onderzoek kunt u terug vinden op energie-krommerijn-praatmee.nl.

Er wordt nu gewerkt aan de globale zoekgebied deze bieden de gemeenten aan voor de Regionale Energie Stragie (RES U16). De gemeenten maakt beleidskaders die dieper in zullen gaan op wat er al of niet mogelijk is binnen de globale zoekgebieden. Ook hierin kunnen de inwoners en belangenvertegenwoordigers meepraten. Dit beleid besluit zal weer worden gemaakt door de gemeenteraden. Ook besluiten de gemeenteraden van de gemeentes zelf op welke manier en waar precies dit zal gebeuren, maar ook hierin kunnen de inwoners en belang hebbende meepraten.

Veel inwoners wilde weten over de afstand tussen de woningen en de windmolens. Wethouder Paul Heijmerink van Bunnik zegt hierop: “We begrijpen dat. We willen uiteraard overlast van geluid en slagschaduw voorkomen. Zouden we de afstanden nu flink oprekken dan blijven er geen gebieden over waar mogelijk windmolens kunnen komen. Dat is geen optie. We gaan daarom uit van de wettelijke regels en willen uiteindelijk per plek aan de hand van de situatie de afstanden bepalen. Ook bij windmolens zien we trouwens dat deelnemers bij voorkeur windmolens zien langs snelwegen, spoorlijnen en kanalen. Dit alles leidt tot een werkdocument met aangescherpte randvoorwaarden die iedereen vanaf vandaag kan lezen op https://energie-krommerijn-praatmee.nl.” over de zorgen van de inwoners vertelt Rob Jorg, wethouder van Utrechtse Heuvelrug:  “We begrijpen dat inwoners zich over de toename van zonnevelden en windmolens zorgen maken. Zorgen over de gevolgen voor het landschap maar ook voor henzelf door bijvoorbeeld geluid of slagschaduw. We willen daar zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Ook willen we 50% lokaal eigenaarschap realiseren zodat inwoners zelf van de opbrengsten kunnen profiteren. Die randvoorwaarde, de lusten en de lasten delen, is belangrijk en hebben we na alle reacties nog flink aangescherpt.”

De belangen van deze windmolens en zonnevelden is er, omdat de vier gemeenten ieder een eigen energieambitie af hebben gesproken om mee te dragen aan het landelijk Klimaatakkoord. Dat begint met zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Hilde de Groot, wethouder van Houten: “Wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. Daarnaast is het nodig energie duurzaam op te wekken zoals met zonnepanelen op daken. We zetten daar volop in, maar het is niet genoeg. Ook al zouden we alle daken vol leggen, dan nog hebben we ook extra zonnevelden en windmolens nodig. Dit is namelijk tot 2030 de enige mogelijkheid die we hebben om energie duurzaam op te wekken. In de Kromme Rijnstreek zijn al windmolens en zonnevelden. Ook zijn er verschillende vergunningen verleend en aangevraagd. Voor de periode tot 2030 zoeken we nu geschikte gebieden voor 5 tot 8 extra windmolens en 115 tot 180 hectare extra zonnevelden.”

Voor meer informatie kijk op: energie-krommerijn-praatmee.nl.


advertentie