Verbetering fietsoversteken in Odijk

Tussen 19 en 26 oktober werkt de provincie Utrecht aan verbetering van twee fietsoversteken bij de Burgweg (N410) in Odijk. Het betreft de oversteek over de Schoudermantel (N229) en de oversteek bij woningbouwlocatie 'het Burgje'.

Het is niet nodig om de weg af te sluiten om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wel is er periodiek hinder voor het verkeer dat met bebording en door verkeersregelaars veilig langs de werkzaamheden wordt geleid.

De kruising van de Burgweg (N410) en de Schoudermantel (N229) wordt aangepast op de nieuwe situatie waarin fietsers tussen de Schoudermantel en 'Het Burgje' gebruik maken van het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de Burgweg.

Dit stukje fietspad is door de gemeente Bunnik aangelegd, vooruitlopend op de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de gehele N410 door de provincie Utrecht.