Snelle uitvoering van projecten in centrum Zeist

De gemeenteraad van Zeist besloot om zo spoedig mogelijk te starten met

- de definitieve inrichting van de Voorheuvel, Jagerlaan, Weeshuislaan (deel B en D)

- een onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Slotlaan-Korte Steynlaan

- een bebordingsplan bereikbaarheid centrum.

NDZ, SP, ZeisterBelang en Seyst.nu stemden tegen. Een motie van NDZ om een raadsonderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond het uitvoeren van het Centrumplan kreeg onvoldoende steun.