15 jaar ravenbescherming en- onderzoek in Nederland.

Dit jaar bestaat de Ravenwerkgroep Nederland 15 jaar en al 10 jaar worden raven gekleurringd.  Vogelbescherming Nederland gaat al wat langer mee. Zij bestaan 125 jaar. Reden voor een feestje,  lijkt ons. Daarom organiseert de Ravenwerkgroep Nederland in samenwerking met de  Vogelbescherming Nederland deze bijeenkomst. We nodigen je van harte uit om deze bij te wonen. 

De raaf is een bijzondere en mysterieuze vogel. Halverwege de vorige eeuw kwam hij niet meer voor  in Nederland, mede door vervolging. Na herintroductie is het nu een soort in opmars die inmiddels  in al onze provincies broedt. Maar… het is nog steeds een bedreigde soort en daarom nog steeds  vermeld staat op de Rode Lijst. 

Zowel de Ravenwerkgroep Nederland als Vogelbescherming Nederland hebben als doel de raaf te  beschermen. Door de ontwikkeling in Nederland te volgen, onderzoek te doen en daar over te  communiceren en voorlichting te geven proberen we dit doel te bereiken. Graag delen we met jullie  op deze bijeenkomst de huidige stand van zaken van de raaf in Nederland. Ook kijken we vooruit en  bespreken we met jullie wat er nog meer nodig is om deze prachtige vogelsoort verder te  beschermen en uitbreiding van de soort te bevorderen. Het doel van de bijeenkomst is daarnaast  met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen. 

Als jullie interesse hebben om deze bijeenkomst bij te wonen, houdt zaterdag 10 februari dan vrij.  Gezien het maximaal aantal beschikbare plekken, is het noodzaak je aan te melden. Dat kan via : Bijeenkomst: de raaf in Nederland | Vogelbescherming.  

Je krijgt een bevestiging van deelname. Per omgaande ontvang je het definitieve programma en de  praktische details van de dag. We kunnen alvast melden dat de bijeenkomst zal plaatsvinden in het  Beauforthuis te Austerlitz. Gestart wordt om 10.00 uur (vanaf 9.00 uur welkom) en duurt tot  ongeveer 16.00 uur.