Gilde Zeist zoekt projectleider voor Support4You

Gilde Zeist is op zoek naar een vrijwilliger als projectleider voor Support4You. Bij dit project zetten Gildevrijwilligers zich in voor scholieren van de middelbare scholen in Zeist. Hoofddoel is het motiveren van de leerlingen om door te zetten in hun studie.

Voor meer informatie: Hein Teuwen, info@gildezeist.nl of tel. 06- 31995748. Meer informatie over de doelstellingen en de werkwijze van Support4You is te vinden op de website: gildezeist.nl/support4you/ 

Video: Slotstad Actueel maart 2021