Eikenstein als ‘ontmoetingsplek’

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in afstemming met de gemeente Zeist de afgelopen maanden gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden over de toekomstige invulling van de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein aan de Utrechtseweg 37. 

 Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil Eikenstein verkopen. De voormalige gevangenis staat al langere tijd leeg en is ook in de toekomst niet meer als gevangenis nodig.

De gevangenis is lange tijd een afgesloten bolwerk geweest. De ideeën die zijn ontstaan zorgen voor een totale ommekeer: zorg voor ontmoeting en levendigheid, benut de monumentale kwaliteit, de ligging in de Stichtse Lustwarande en de goede ligging voor meerdere doelgroepen.

Het accent ligt in de toekomst op 'wonen'. Eikenstein biedt de mogelijkheid om diverse doelgroepen een plek te geven: sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen kunnen hier goed in een mix gebouwd worden.

Daarbij bestaat ook ruimte voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals de uitstroom vanuit GGZ, Jeugdzorg en/of Maatschappelijke Opvang. 

Et zijn ook ideeën voor een functie van Eikenstein voor de omgeving: als ‘eetkamer’ of 'woonkamer' voor de buurt, aangevuld met sociaal-maatschappelijk werk. Ook zouden ZZP-ers of kleinschalige bedrijven gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte. [Foto: René Borkent]