Klachten en suggesties

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de inhoud van een programma of opmerkingen die daarin gemaakt zijn. Dan kunt u dit Slotstad rtv laten weten. Stuur een e-mail naar info@slotstad.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om een suggestie aan ons door te geven.

Een klacht wordt behandeld door de programmastaf van Slotstad rtv, met daarin vertegenwoordigers uit het bestuur en de redactie.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie of een ontvangstbevestiging met informatie over het vervolg.

In een aantal gevallen kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren wij de correctie uit en ontvangt u hier een bevestiging van.

Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt Slotstad rtv in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie over de klachtenprocedure. Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft, kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met jouw voorkeur. Bij de terugkoppeling zullen wij u onze beslissing toelichten.

Wanneer uw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

Wij informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.