Sinds de invoering van de beperkende maatregelen ten gevolge van de Covid-19 crisis is de luchtkwaliteit in Zeist sterk verbeterd. Dat vlijkt uit een onderzoek van SMAL Zeist. SMAL staat voor SMAL Zeist – Samen meten aan de Leefomgeving.

In de gemeente Zeist wordt  al langere tijd de luchtkwaliteit (fijnstof) gemeten op wijk/buurt niveau. De afgelopen periode is gebleken dat de luchtkwaliteit vrij plotseling is veranderd.
In Zeist hebben de concentraties fijnstof (PM2.5 en PM10) in februari 2020 een duidelijke sprong naar beneden gemaakt. Ook vergeleken met dezelfde periode in 2019 zijn de concentraties fijnstof lager. In dezelfde periode in 2019 vertoont de fijnstof-grafiek niet dezelfde sprong.

De meteorologische omstandigheden (temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtdruk) lijken niet de aanleiding te zijn voor deze sprong, omdat deze geen vergelijkbare sprong vertonen.

Ook lopen de meteorologische omstandigheden van deze periode in 2020 behoorlijk in de pas met de metingen uit 2019.

De in Zeist gemeten concentraties zijn een gevolg van de combinatie van enerzijds de wereldwijde afname van de uitstoot van schadelijke stoffen, en anderzijds de lokale afname.

Er zijn ondanks de ''intelligente lockdown''-maatregelen nog wel activiteiten die vervuiling veroorzaken. Zo vindt er nog steeds goederen transport plaats, vindt er nog steeds vuilverbranding plaats, en er moet nog steeds energie worden opgewekt.

Maar vrijwel alle wijken vertonen een verbetering van de gemiddelde luchtkwaliteit. In de wijk ''Centrum Zeist'' is de verbetering echter het meest opvallend: Ongeveer 65%.

Geplaatst

zondag 24 mei 2020 | 16.09 uur

Laatst gewijzigd

zondag 24 mei 2020 | 17.24 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV