Gemeenteraad Zeist legt uitgangspunten voor begroting 2020 vast

Op 9 juli stelde de gemeenteraad van Zeist de uitgangspunten voor de begroting van 2020 vast in de kadernota. De raad wijzigde de nota die het College van burgemeester en wethouders had opgesteld op een aantal punten:

- Op voorstel van PvdA en Seyst.nu besloot de raad om het geld voor de zorg voorlopig nog apart te houden van de rest van de begroting. De gemeente gaat hier nog 3 jaar mee door. De indieners kregen steun van GroenLinks, D66, van NDZ (verdeeld) en de SP.

- Het CDA stelde voor om de spelregels die het college heeft opgesteld om tot een sluitende begroting te komen nu nog niet vast te stellen. Het college moet eerst met een beter uitgewerkt voorstel komen. Alle partijen – behalve de VVD - gingen mee in dit voorstel.

- Een oproep van GL en de SP voor extra aandacht voor armoedepreventie in de begroting van volgend jaar kon ook op steun rekenen van de andere fracties, met uitzondering van de VVD.

Geplaatst

woensdag 17 juli 2019 | 12.37 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 17 juli 2019 | 13.43 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV