In Slotstad Politiek zendt Slotstad Radio en TV integraal vergaderingen van de Gemeenteraad van Zeist uit vanuit de Raadszaal in het Zeister gemeentehuis. Presentatie Henny Fokkema.

Voor de agenda, zie navolgende link: www.zeist.nl

De vergadering wordt ook op Slotstad TV uitgezonden.