Minder misdrijven in Utrechtse Heuvelrug

Volgens de informatievoorziening van de Nationale Politie daalde in 2017 het aantal geregistreerde misdrijven in 2017 met 9% ten opzichte van 2016.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug daalde dit cijfer veel sterker, namelijk met 19%. Vooral het aantal fietsdiefstallen, vernielingen en bedrijfsinbraken daalde.

Het aantal woninginbraken kwam in 2017 uit op 207 tegenover 229 in 2016. Opvallend is dat het aantal pogingen tot inbraken in woningen gelijk is gebleven ten opzichte van 2016 (79). Daarnaast is het aantal geslaagde woninginbraken in 2017 (128) gedaald ten opzichte van 2016 (150).

Volgens burgemeester Naafs blijft de aanpak van woninginbraken topprioriteit. Herkenning van kentekens blijft en Whatsapp groepen en Burgernet blijven uitgebreid worden.

Daarnaast kaart burgemeester Naafs aan dat een belangrijk deel van de veiligheidsaanpak ook het komend jaar onder andere gericht is op minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude, aanpak van hennepteelt en witwassen. ”Deze vormen van criminaliteit proberen wij aan te pakken door vergunningaanvragers te screenen, adrescontroles uit te voeren en integrale controles te organiseren in samenwerking met politie, uitkeringsinstanties en Belastingdienst. De aanpak van ondermijnende criminaliteit bepaalt de komende jaren steeds meer onze veiligheidsagenda”.

Geplaatst

woensdag 24 januari 2018 | 12.56 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 24 januari 2018 | 17.17 uur

Auteur

Geertjan Bossinga