Fietspaden en busbanen beter sneeuwvrij houden

Op 10 en 11 december vorig jaar viel er een flinke hoeveelheid sneeuw. Om de wegen goed begaanbaar te houden werd er volop gestrooid en sneeuw geschoven. De meeste wegen bleven zo lange tijd begaanbaar, maar niet overal werd de sneeuw goed opgeruimd. Met name op fietspaden en busbanen ontstonden op een aantal plekken knelpunten.

GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld (zie provincieutrecht.groenlinks.nl).

Statenlid Huib van Essen: “We hebben in de provincie de ambitie om de fiets en het openbaar vervoer een volwaardig alternatief te laten zijn voor de auto. Dan is het van belang dat fietsroutes en busbanen even goed sneeuwvrij gehouden worden als autowegen. Op veel punten gaat dit goed, maar nog niet overal.”

GroenLinks heeft in verschillende gemeenten navraag gedaan en daaruit kwamen een aantal veelvoorkomende knelpunten.
Zo gaat de aansluiting van provinciale op gemeentelijke fietspaden niet altijd goed en moeten fietsen in sommige gevallen door een ‘sneeuwduin’ heen rijden om op het gemeentelijke fietspad te komen. Hetzelfde geldt voor de aansluiting van het fietspad op de gewone rijbaan. In een aantal gevallen werden fietspaden en busbanen ook slecht begaanbaar doordat sneeuw van de rijbaan op het fietspad of de busbaan was geschoven. De bushaltes werden daarnaast ook maar beperkt sneeuwvrij gehouden.

GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of ze bekend is met deze knelpunten en hoe ze deze in de toekomst wil voorkomen. Ook wil de fractie weten wat de uitgangspunten van de provincie zijn voor het vegen en strooien van de wegen. Verschillen die uitgangspunten voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer? Verder wil de fractie weten op welke wijze de provincie communiceert over welke routes er gestrooid en geveegd worden en fietsers dus het beste kunnen gebruiken. Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om samen met gemeenten ervoor te zorgen dat het hoofdfietsroute- en OV-netwerk gelijkwaardig aan het autonetwerk wordt onderhouden tijdens winterse omstandigheden en zo ja, op welke manier.

Geplaatst

maandag 08 januari 2018 | 10.00 uur

Laatst gewijzigd

maandag 08 januari 2018 | 10.18 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV